Pharma Business Intelligence op maat

Het beschikbaar stellen en vlot toegankelijk maken van verkoopresultaten en andere bedrijfsgegevens op een gestructureerde manier is een moeilijke en uitdagende opgave.

Elke onderneming heeft daarbij zijn eigen manier van omgaan met bedrijfsgegevens en specifieke KPI’s of rapporten.

Samen met u bekijken we wat de specifieke behoeften zijn en stellen we oplossingen voor, o.a. pharma business intelligence en mobiele toegang tot bedrijfsgegevens via een smartphone of tablet.

Proces

Het proces dat pharma BI definieert bestaat uit vijf stappen om een organisatie slimmer te maken. We starten met het op een correcte wijze registreren van de juiste data en het definiëren van de Key Performance Indicators (KPI’s). Vervolgens wordt de informatie verzameld uit verschillende bronnen, getransformeerd, gecombineerd en bewaard in een databank (of datawarehouse).

Slimmer werken

Smart IT helpt bedrijven via pharma Business Intelligence om performanter te functioneren en geeft managers de tools om slimmer te sturen op basis van vooropgestelde KPI’s. Hierdoor is het voor organisaties makkelijker om samen te werken aan de bedrijfs- en persoonlijke doelstellingen.

Project Management

Bovendien kunnen we voor al deze trajecten het project management verzorgen indien onze klanten dit wensen.